Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

ostramonia90
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
ostramonia90
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz

November 16 2017

ostramonia90
I żeby ktoś teraz przyszedł, zadzwonił do drzwi, wziął mnie za rękę, powiedział, że wszystko się ułoży. Że chce spędzać ze mną czas. Wspólnie gotować, pić wino, śmiać się. Chodzić do kina - na głupie filmy też. 
Tak, chcę być najważniejsza. I chcę, by ktoś był dla mnie najważniejszy. 
Hm. O tym drugim marzę nawet bardziej.
— nieistniejące rozmowy z B.
Reposted fromdys dys viabeautifulwar beautifulwar
ostramonia90
5014 0ee0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaweruskowa weruskowa
ostramonia90
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaCrazyAnt CrazyAnt

August 06 2017

ostramonia90
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaomg-archy omg-archy
ostramonia90
7871 f1ec

July 13 2017

2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viafckit fckit
ostramonia90
8493 86d7 500
Reposted fromslodziak slodziak viafckit fckit
ostramonia90
6016 9d69 500
Reposted fromtwice twice viaoutofmyhead outofmyhead

July 05 2017

ostramonia90
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaomg-archy omg-archy
ostramonia90
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabukazla bukazla
ostramonia90
6896 f4be 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabukazla bukazla
ostramonia90
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
ostramonia90
6844 2810 500
Reposted fromMadristas Madristas viapetro petro
ostramonia90
Reposted frombluuu bluuu viamorazmora morazmora
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaNeit Neit
ostramonia90
0848 9449 500
Reposted fromEmisja Emisja viaNeit Neit
ostramonia90
Reposted fromthetemple thetemple viaNeit Neit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl