Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

ostramonia90
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viainspirations inspirations
ostramonia90

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viaCrazyAnt CrazyAnt
ostramonia90
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
ostramonia90
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
ostramonia90
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaCrazyAnt CrazyAnt

June 06 2015

ostramonia90
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaanorexianervosa anorexianervosa
ostramonia90
6398 7a29
ostramonia90
9026 24f1
Reposted fromtooskaa tooskaa viayoucanfly7 youcanfly7
ostramonia90
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromDjana Djana viayoucanfly7 youcanfly7
ostramonia90
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
ostramonia90
3731 5321
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamajcia majcia
ostramonia90
Zrobiłabym dla Ciebie wszystko, lecz Ty niczego ode mnie nie chciałeś.
Reposted fromitwaslove itwaslove viaAlwaysMe AlwaysMe

May 13 2015

3906 0676 500
ostramonia90
1999 d57b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
ostramonia90
0739 e751 500
Reposted fromfoods foods viaNoCinderella NoCinderella
ostramonia90
2906 b73a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
ostramonia90
ostramonia90
0107 ccac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl